9 Van gemengde breuk naar breuk Uitleg en oefenen met breuken


VWO1 H4_7 breuken met negatieve teller enof noemer vereenvoudigen YouTube

De waarde van een breuk verandert niet als je de teller en de noemer met eenzelfde getal vermenigvuldigt. Je mag bijvoorbeeld de teller en de noemer van de breuk 1/4 allebei vermenigvuldigen met drie. De breuk wordt dan 3/12. De waarde van de breuk is niet veranderd. 3/12 deel van een pannenkoek is evenveel als 1/4 deel van een pannekoek.


Breuken vereenvoudigen via gemeenschappelijke factor teller en noemer

Bij een echte breuk is de teller kleiner dan de noemer. Een echte breuk ligt daarom tussen -1 en 0 en tussen 0 en 1. Voorbeelden van echte breuken zijn 2 5 en - 1 8. Bij een onechte breuk is de teller groter of gelijk aan de noemer. Een onechte breuk is dus kleiner of gelijk aan -1 of groter of gelijk aan 1.


10 De noemer groter maken Uitleg en oefenen met breuken

Wat is een breuk? Een breuk is eigenlijk een andere manier om 'delen door' weer te geven. Je deelt getal A door getal B en dat levert de volgende breuk op: A/B. Dit komt je vast bekend voor. Denk maar aan alle opdrachten die je vroeger hebt gemaakt over taarten in stukjes snijden.


Basisvaardigheden Teller uit de breuk Wiskunjeleren YouTube

De tweede stap is de helen eruit halen (de teller is groter dan de noemer, dus er zitten 1 of meer helen in het antwoord): 30/27 = 1 3/27 . De derde stap is vereenvoudigen (je kunt de teller én de noemer door 3 delen): 1 3/27 = 1 1/9. Breuken vermenigvuldigen met helen. Breuken vermenigvuldigen met een heel getal of omgekeerd.


Optellen en aftrekken met breukenpost De Sommenfabriek

Bij een onechte breuk is de teller groter dan de noemer. Bijvoorbeeld: 3/4 is een echt breuk en 5/3 is een onechte breuk. Als je een geheel getal met een breuk hebt, heet dat een gemengde breuk.


SGR rekenen met breuken 21b Breuken met teller 1 en ongelijke noemers optellen YouTube

Als de teller groter is dan de noemer, maak je de deelsom met rest. Je krijgt dan een 'gemengde breuk'. Het antwoord is dan groter of gelijk aan één en dit kun je nu in één oogopslag aan de (gemengde) breuk zien. De gemengde breuk 3 2/9 is een getal tussen de drie en de vier.


Wat is Breuke? Breuke Teller Noemer YouTube

Francisca V. 15 subscribers. Subscribed. 2. 143 views 3 years ago rekenen groep 6. In dit filmpje geef ik instructie over breuken, waarbij we een deel van een geheel uitrekenen en de noemer.


rekenen groep 6 De Sommenfabriek

Is de teller groter dan of gelijk aan de noemer, dan is de waarde van de breuk gelijkaan of groter dan 1 en spreken we van een onechte breuk. Een onechte breuk kunnen we herschrijven als een gemengde breuk, oftewel een combinatie van een geheel getal en een echte breuk. Breuken vereenvoudigen.


Integralen substitutie de integraal van een breuk waarvan de teller de afgeleide is van de

Schrijfwijzen. Een breuk wordt genoteerd met de teller en de noemer gescheiden door een breukstreep, een horizontale ( 1. 2) of een schuine streep ( 12 ), in lopende tekst ook als 1/2. Teller. De teller is het getal boven de streep. De teller geeft aan, telt, hoe vaak de noemer voorkomt. In de breuk 3. 5 is 3 de teller.


Waar staat de breuk 'een kwart' op de getallenlijn?

Een breuk bestaat uit een teller en een noemer. De teller geeft het deel van de breuk aan dat gekleurd is. De teller is het getal dat boven de deelstreep staat. De noemer geeft het aantal delen aan waarin de hele is verdeeld. De noemer is het getal onder de deelstreep. Voorbeeld. Online oefenen met dit onderwerp.


14 Welke breuk is groter, 2/8 of 5/16 ? Rekenen met breuken

17, 19 en 21. Samenvatting theorie. Een breukstreep is een deelteken. Als de teller groter is dan de noemer, is het breuk-getal groter dan 1. Je kunt de breuk dan ook schrijven als samengestelde (gemengde) breuk. Als de teller kleiner is dan de noemer, is het breuk-getal een getal kleiner dan 1.


18 Gemengde breuken met gelijke noemers optellen Uitleg en oefenen met breuken

Videotranscript. We vergelijken de breuk 4/7 met 5/7. Pauzeer deze video en denk na over welk van deze breuken groter is. over welk van deze breuken groter is. Wat je nu op zou kunnen vallen is dat ze onderaan hetzelfde nummer hebben, dat ze onderaan hetzelfde nummer hebben, welke we de "noemer" noemen. De noemer is bij allebei 7.


Oefen het vereenvoudigen van breuken

De teller en noemer van een breuk. Uitleg en oefenen. Uitleg en oefenen met werkbladen + antwoordbladen en online, gratis. uitleg, oefenen, interactieve werkbladen met uitgewerkte antwoordbladen. zelf een som intypen en laten uitleggen. bij elke som stap voor stap uitleg. Breuken 4 - Teller en noemer. Uitleg video teller en noemer van een breuk.


Een breuk vermenigvuldigen met een breuk (middenbouw)

Oefenen met het vergelijken van twee breuken die een teller 1 hebben. Je ziet steeds twee breuken met teller gelijk aan één. Vul het groter dan of kleiner dan teken in tussen de twee breuken. Er wordt een nieuw window geopend voor deze oefening. Oefening of toets bij 'Welke breuk is groter, 1/3 of 1/5'.


21 Breuken met teller 1 en ongelijke noemers optellen Uitleg en oefenen met breuken

Online breuken oefenen, het aangeven van de teller en noemer van een breuk. 5 - Een breuk anders opschrijven. Het vereenvoudigen van een breuk. Uitleg. Met behulp van tekeningen wordt duidelijk gemaakt dat een breuk dezelfde waarde houdt als je de teller en de noemer van die breuk allebei door hetzelfde getal deelt.


Een breuk met machten in teller en noemer YouTube

Vermenigvuldig de teller van de tweede breuk met de noemer van de eerste. Om nu te zien welke de grootste is, vergelijken we het antwoord met een andere vermenigvuldiging. Vermenigvuldig deze twee getallen samen. In dit voorbeeld (we vergelijken 3/5 en 2/3), vermenigvuldigen we 2 x 5.