Lichtje voor jou Ere zij God in de hoogste hemelen CLC Boeken en Muziek


Eer zij God lyric video YouTube

Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in vers 14 van onze Schriftlezing uit Lukas 2: Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Dat is het kerstlied van de engelen. We gaan letten op de achtergrond van het kerstfeest. Dat wordt genoemd in het laatste stukje van onze tekst: het welbehagen van God in.


‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’ Lucas 2

"Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen" 1 eer aan God 2 vrede op aarde 3 in mensen een welbehagen Gemeente, En nog nooit is er zo mooi gezongen op aarde. Zo mooi als toen, in de velden van Efratha. Want engelen zongen: Ere zij God. Misschien heeft de juffrouw van school of zondagsschool dat wel eens.


Christelijke Kerstkaart Ere zij God in de hoge DagelijkseBroodkruimels

Eer zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in mensen een welbehagen. NBG-vertaling 1951. Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens. Canisius-vertaling (RK) 1939. Glorie aan God in den hoge, En vrede op aarde onder de mensen van goede wil! Tekst: Slechts enkele handschriften hebben een letter s meer dan.


Ere zij God in onze dagen instr

14 Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. 15 En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar den hemel, dat de herders tot elkander zeiden: Laat ons dan heengaan naar Bethlehem, en laat ons zien het woord, dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd.


Ere zij God in de hoogste hemelen kaart The Blessing Family Bookstore Christelijke Boekhandel

Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. SVG. Vers Begrippen. Lofzangen God Is Onvolprezen God In De Hoge Aarde. Geboorte Van Christus Gunst Perspectief Geluk. Hebreeën 1:3 Hebreeën 1:3. Tools.


Kerst 2021 De Zaaier zingt “Ere zij God” Christelijke Gereformeerde Kerk De Zaaier

Lucas 2:14. en vrede op aarde voor de mensen die Hij liefheeft. Alle eer aan God in de hemel. En vrede op aarde voor de mensen van wie God houdt. Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen. Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens. Ze prezen God en zeiden: "Prijs God in de.


Ere zij God in de hoge (glorieklokken 297) YouTube

14 Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. 15 En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden: Laat ons dan heengaan naar Bethlehem, en laat ons zien het woord, dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd.


Houten schijf met waxinelichtjes Ere zij God in de hoogste hemelen Made by Iris in Putten

Luk. 2:14 Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Luk. 15:7 Ik zeg ulieden, dat er alzo blijdschap zal zijn in den hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over negen en negentig rechtvaardigen, die de bekering niet van node hebben.


Ere zij God in de hoogste hemelen

Tekst. Dichter. Margaretha Alt. Liedbundels. Glorieklokken 297. Ere zij God in de hoogste heem'len is een tekst voor een kerstlied geschreven door Martgaretha Alt op een tot dusver niet teruggevonden melodie uit een bundel Spiritual Songs. Het is dus onduidelijk of het om een vertaling gaat.


Ere zij God F.A. Schultz Sheet music for Soprano (Solo)

Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Bijbel, Lukas 2, vers 14 Met dit lied maakten de engelen bekend dat Jezus, Gods Zoon, was geboren. Hij kwam om vrede te brengen. Onze voorouders, Adam en Eva, besloten namelijk om hun eigen weg te gaan. Om niet naar God te luisteren.


Ere zij God in de hoogste heem'len YouTube

Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. De liedtekst is hier een variatie op: Ere zij God, ere zij God. Waarschijnlijk heeft Schultz de muziek van Ere zij God wel gepubliceerd, maar zijn deze bundels niet bewaard gebleven. Mogelijk heeft Bikkers in de 19e eeuw - ruim honderd jaar nadat de bundel.


Ere_zij_God Sheet music for Tenor, Bass voice, Vocals, Baritone (Choral)

1. Ere zij God in de hoogste heem 'len,vrede op aarde aller wegen.In de mensen Godd 'lijk welbehagen,God schenkt ons zijn hoogste zegen.KOOR: Ere zij God in.


Ere Zij God DoorBrekers Worship Kerst EP 'Ere Zij God' YouTube

14 Ere zij God in de hoogste hemelen, Jes. 57:19. Efez. 2:17 . en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. 15 En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar den hemel, dat de herders tot elkander zeiden: Laat ons dan heengaan naar Bethlehem, en laat ons zien het woord, dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd.


Ere zij God Sheet music for Vocals (Choral)

In de mensen, een welbehagen, een welbehagen. Ere zij God, ere zij God, in den hoge, in den hoge, in den hoge. Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Amen, amen. 97 anderen gaven een hartje. Ere zij God, in den hoge - dat zingen we met kerst! Zing mee met dit prachtige gezang en lees mee met de liedtekst.


Lichtje voor jou Ere zij God in de hoogste hemelen CLC Boeken en Muziek

14 19 Ere zij God in de hoogste hemelen, f en 20 vrede op aarde, in de mensen 21 een welbehagen. 15 En het geschiedde als de engelen van hen 22 weggevaren waren naar den hemel, dat 23 de herders tot elkander zeiden: Laat ons dan heengaan tot Bethlehem en laat ons zien 24 het woord dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft kond gedaan.


Kerstkaart met bijbeltekst, Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen

14 19 Ere zij God in de hoogste hemelen, f en 20 vrede op aarde, in de mensen 21 een welbehagen. 19 Of: heerlijkheid. f Jes. 57:19. Ef. 2:17. Jes. 57:19 Ik schep de vrucht der lippen, vrede, vrede dengenen die verre zijn, en dengenen die nabij zijn, zegt de HEERE, en Ik zal hen genezen.