Johannes 316 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven


17 september 2017 Bijbeltekst van de dag Johannes 316

Uitleg van Johannes 3:16 in de Bijbel, men kan alleen het eeuwig leven verkrijgen door bevrijd te zijn van zonde. Lees om te begrijpen.. Uit dit vers kan ik Gods liefde voor ons en Zijn wil voor de redding van ons waarderen. Toen ik voor het eerst in Jezus geloofde, vroegen de voorgangers en ouderlingen ons om dit vers te onthouden, zodat we.


Johannes 3, 16 Der goldene Vers und seine Wahrheiten Broschüren Welt Von

1 Johannes 3 De eerste algemene brief van de apostel Johannes.. 16 Joh. 15:13; Efez. 5:2 Hieraan leerden wij de liefde kennen, dat Hij voor ons Zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven.. 11 Want dit is de verkondiging, die gij van den beginne gehoord hebt, Vers 23. Joh. 13:34. 15:12. dat wij elkander.


JOHANNES 316 “God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat

New International Version. 16 For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Read full chapter. John 3:16 in all English translations. John 2.


" Johannes 316 Bibel Verse" Spiral Notebook by Claude10 Redbubble

Johannes 3. Dit hoofdstuk voorgelezen (m): 1 Christus onderwijst Nicodemus van de noodzakelijkheid en manier der wedergeboorte. 9 Bestraffende in dezen zijn onwetendheid. 14 Leert door het voorbeeld van de metalen slang, dat Hij moest verhoogd worden, om allen die in Hem geloven, zalig te maken. 18 En dat degenen die in Hem niet geloven.


1 Johannes 316 Bybelvers

16 Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 17. Johannes 3:17. Joh. 5:22 Joh. 30 Joh. 12:47.. Johannes 3:36. Joh. 3:18 1 Joh. 5:11-12. Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet.


Christliches Wandtattoo mit Taufspruch aus Johannes 3,16 81034

Johannes 3:16. Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want Gods liefde voor de mensen was zo groot, dat hij zijn enige Zoon gegeven heeft. Iedereen die in hem gelooft, zal niet sterven, maar voor altijd leven.


Johannes 316 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven

Johannes 3. Jezus spreekt met Nikodemus. Nikodemus komt naar Jezus toe. 1 Er was een farizeeër die Nikodemus heette. Hij was één van de Joodse leiders. 2 Midden in de nacht kwam hij naar Jezus toe en zei: 'Meester, wij weten dat God u gestuurd heeft om onze leraar te zijn. Want we zien dat God u helpt om al die wonderen te doen.'.


Johannes 3 16 DagelijkseBroodkruimels Citaten bijbel, Christelijke citaten, Bijbelse citaten

26 En zij gingen naar Johannes en zeiden tegen hem: Rabbi, Hij Die bij u was aan de overkant van de Jordaan, van Wie u getuigenis gaf, zie, Hij doopt en allen komen bij Hem. 27 Johannes antwoordde en zei: Een mens kan niets aannemen, als het hem niet uit de hemel gegeven is. 28 U bent zelf mijn getuigen dat ik gezegd heb: Ik ben de Christus.


Traktaat Zo lief heeft God de wereld gehad Johannes 316

Jezus en de vrouw uit Samaria. 1 De Heer Jezus hoorde dat de Farizeeërs hadden gehoord dat Hij méér leerlingen maakte en doopte dan Johannes. 2 (Hij doopte trouwens niet Zelf, maar Hij liet dat door zijn leerlingen doen.) 3 Daarom vertrok Hij uit Judea en ging weer naar Galilea. 4 Hij moest daarbij door de streek Samaria heen. 5 Hij kwam bij een stad in Samaria die Sichar heette.


Johannes 316 Menorah Evangelische Zendingsgemeente

Johannes 3:16 met uitleg. Deze bijbeltekst met daarbij een korte uitleg hoort bij les A2.19 van de zondagsschoolmethode van het LCJ en de BHZ. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.


Johannes 316 DagelijkseBroodkruimels Christelijke citaten, Liefde, Geloof

Johannes 3. 1 Zo was er een farizeeër, een van de Joodse leiders, met de naam Nikodemus. 2 Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. 'Rabbi,' zei hij, 'wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u verricht.' 3 Jezus zei: 'Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie.


Johannes 316 Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie

3 Jesus antwoord hom toe: "Weet jy, Ek wil nou vir jou iets belangriks sê. As iemand nie nog 'n keer gebore word nie, sal hy sowaar nie deel word van die ryk waar God Koning is nie.". 4 "Hoe is dit moontlik om as jy al groot en oud is, nog 'n keer gebore te word?" vra Nikodemus Hom. "'n Mens kan mos nie 'n tweede maal in jou.


Johannes 316 Boekjes Wereld Van

29 Die de bruid heeft, is de bruidegom, maar de vriend des bruidegoms, die staat en hem hoort, verblijdt zich met blijdschap om de stem des bruidegoms. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld geworden. 30 Hij moet wassen, maar ik minder worden. 31 Die van boven komt, is boven allen; die uit de aarde is voortgekomen, die is uit de aarde, en.


Bibelvers Johannes 3,16 Kindergottesdienst Jungschar JuKiTe.de Bibelverse, Johannes 3, Bibel vers

Dit gouden vers, Johannes 3:16, houdt grote hoop in voor alle mensen overal. Maar de volledige diepte van de betekenis ervan wordt vaak verduisterd door een algemeen gebrek aan Bijbels begrip. Er zijn twee algemene misvattingen over dit aspect van Johannes 3:16: de giften van God de Vader aan ons - met inbegrip van Zijn gift van eeuwig leven.


Johannes 316 Bijbeltekst (HSV)

1 EN daar was 'n man uit die Fariseërs met die naam van Nikodémus, 'n owerste van die Jode. 2 Hy het in die nag na Jesus gekom en vir Hom gesê: Rabbi, ons weet dat U 'n leraar is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens doen wat U doen as God nie met hom is nie. 3 Jesus antwoord en sê vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou.


JOHANNES 316 “God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat

Johannes 3:16 HSV. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. HSV: Herziene Statenvertaling. Deel. Johannes 3 lezen. Alle vertalingen vergelijken: Johannes 3:16.