Anouk Kist Management Assistente Raad van Bestuur Amsterdam UMC AMC Academisch Medisch


Santeon ziekenhuizen en zetten gezamenlijk in op digitale dichtbij de

Voorzitter Wouter Bos van de Raad van Bestuur van VUmc vertrekt per eind september bij Amsterdam UMC. Sinds 7 juni jl. is VUmc bestuurlijk gefuseerd met het AMC onder de naam Amsterdam UMC.


Amsterdam UMC Imaging Center Wiegerinck

De raden van toezicht van VUmc en AMC vormen, evenals de raden van bestuur, een personele unie. De raden van toezicht bestaan uit zeven personen. Een overzicht van de leden van de raden van toezicht 2020 alsmede nevenfuncties is te vinden in bijlage 4.


Amsterdam UMC Van Beem & Van Haagen

Leeslijst. Het Amsterdam Universitair Medisch Centrum (AUMC) gaat zelf onderzoeken hoe hoogleraar Ronald Plasterk het alleenrecht kreeg op een te patenteren kankertherapie en of dat terecht is.


Samenstelling Raad van Bestuur Alliander

04 Raad van bestuur. 05 17 Doelstellingen. 06 Regiopartners


Raad van Commissarissen Lek en Waard Wonen

Deze regeling is vastgesteld door de raad van bestuur van Amsterdam UMC, na instemming van de respectievelijke cliëntenraden en ondernemingsraden en advisering van het stafconvent en de verpleegkundige adviesraad.


Amsterdam Universitair Medisch Centrum (Amsterdam UMC) Lid raad van toezicht by Hippo Page

Koninklijke onderscheiding voor voorzitter Raad van Bestuur Amsterdam UMC - Gemeente Amsterdam. 17 december 2021. Vandaag, vrijdag 17 december, is prof. dr. Hans Romijn benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontvangt de koninklijke onderscheiding vanwege zijn grote maatschappelijke verdiensten in de medische wereld.


Raad van Bestuur UMC weer compleet Utrecht AD.nl

De raad van bestuur (rvb) bepaalt het algehele beleid van het UMC Utrecht. Daarbij gaat het om de koers en grote lijnen, de taak en functie en de missie en de ambitie van het UMC Utrecht. Dit alles in relatie tot de ontwikkelingen in de zorgsector en de maatschappij als geheel.


Amsterdam UMC en VolkerWessels tekenen overeenkomst VolkerWessels

De Raad van Toezicht van Amsterdam UMC heeft mevrouw dr. Karen Kruijthof per 14 februari 2019 benoemd tot lid van de raad van bestuur. Zij vult de vacature in, die is ontstaan met het vertrek van drs.


Anouk Kist Management Assistente Raad van Bestuur Amsterdam UMC AMC Academisch Medisch

Bestuur. De bestuurlijke top van het Amsterdam UMC wordt gevormd door een raad van bestuur (rvb) en een raad van toezicht (rvt). De raad van bestuur stelt het strategisch beleid vast: de koers van de instelling. De raad van toezicht heeft een controlerende functie. Raad van bestuur. Hans van Goudoever, voorzitter.


Vertrek voorzitter Raad van bestuur

Thema: Ziekenhuis. Opslaan. Reageer nu Delen Print. UMCG-bestuurder Henk Snapper naar rvb Amsterdam UMC. Leendert Douma 19 september 2022, 14:58. Henk Snapper treedt per 1 januari 2023 aan als lid van de raad van bestuur van Amsterdam UMC. Hij krijgt de portefeuille bedrijfsvoering.


Leonie Boven benoemd tot voorzitter raad van bestuur St Jansdal Skipr

Saskia Peerdeman is benoemd tot lid van de raad van bestuur van Amsterdam UMC. Zij is tevens benoemd tot decaan van de faculteit der geneeskunde van de Vrije Universiteit (VU). De benoeming volgt op het vertrek van bestuursvoorzitter Chris Polman. Peerdeman zal de functie vanaf 1 november 2023 gaan uitvoeren. Ervaring.


Benoeming Henk Snapper tot lid raad van bestuur Amsterdam UMC

Recente activiteiten. Uitgebrachte adviezen 2023 Q2 ( tot 1-7-2023) In de maanden maart tot en met juni bracht de CR meerdere positief adviezen uit aan de Raad van Bestuur. De belangrijkste zijn: De benoeming van een nieuwe voorzitter voor de raad van bestuur Amsterdam UMC per 1 november a.s.


Raad van Bestuur ActiVite

Bestuursvoorzitter Hans Romijn neemt per 1 januari 2022 afscheid van Amsterdam UMC. Hij wordt kort daarna 67 jaar. De raad van toezicht begint op korte termijn met een opvolgingsprocedure. Hans Romijn is sinds 2016 voorzitter van de Raad van Bestuur van Amsterdam UMC-AMC en decaan van de Faculteit der Geneeskunde van de UvA.


Verpleegkundigen! Talent in Amsterdam UMC by Amsterdam UMC Issuu

In de Wmcz staat onder meer een aantal onderwerpen waarover de raad van bestuur van Amsterdam UMC verplicht is advies aan de cliëntenraad te vragen. De cliëntenraad is uitdrukkelijk geen klachteninstantie, klachtenloket of klachtencommissie. Bij het team van de klachtenfunctionarissen, kunt u terecht met vragen en klachten.


Raad van Bestuur Radboudumc

Bij de fusie is met de raad van bestuur afgesproken dat alle leden van beide cliëntenraden ook lid werden van clientenraad Amsterdam UMC. Dat betekent dat er nu meer leden zijn dan beoogd. De eerst komende periode worden geen nieuwe vacatures binnen de clientenraad verwacht.


Raad van Bestuur Agentschap voor Buitenlandse Handel

Amsterdam UMC zal per 1 november een nieuwe voorzitter hebben van de raad van bestuur. Hans van Goudoever zal de rol op zich gaan nemen. Hij volgt Chris Polman op. Polman zal Amsterdam UMC gaan verlaten. Van Goudoever is al vicevoorzitter van de raad van bestuur.