VOC en WIC Canon van Nederland


Historisch Delfshaven en de VOC Scheepsschilderijen, Piratenschepen, Schepen

Joseph Mulder (Public Domain) De Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) werd in 1602 opgericht door de Staten-Generaal van de toenmalige Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. De compagnie kreeg een octrooi voor 21 jaar met het alleenrecht op handel in Azië en op de aankoop van waardevolle specerijen, zoals nootmuskaat, foelie en kruidnagel.


De VOC Walburg Pers

De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) In 1602 werd in de Republiek de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) opgericht. Twee eeuwen lang zou deze compagnie het monopolie hebben op de overzeese handel tussen de Republiek en Azië en binnen Azië. De succesvolle handel droeg bij aan de Gouden Eeuw. Op deze pagina kun je alles lezen over de VOC.


IJsselmondenaren in de VOC (17001800) Streekarchief Eiland IJsselmonde

De VOC kreeg allerlei bevoegdheden die normaal alleen landen hadden. Zo mocht het oorlog voeren met anderen, konden er handelsverdragen gesloten worden en werden er overzeese gebieden bestuurd. In Azië was een gouverneur-generaal de hoogste baas van de VOC. Vanuit zijn hoofdkwartier op Java bestuurde hij aanzienlijke gebieden.


Week 6 VOC Nederland Waterland vmbo bk

In 1795, met de oprichting van de Bataafse Republiek, werd besloten dat het bedrijf genationaliseerd moest worden. Op 17 maart 1798 nam de staat alle schulden en bezittingen van de VOC over, waarna de Verenigde Oost-Indische Compagnie officieel ontbonden werd. Op 31 december 1799 verliep het laatst lopende octrooi en hield de VOC op te bestaan.


'Onze' VOC was het allergrootste beursfonds ooit RTL Nieuws

De VOC was de eerste maatschappij op aandelen; ze werd opgericht om een einde te maken aan de moordende concurrentie tussen de verschillende firma's, later aangeduid als `voorcompagnieën', die in de voorgaande jaren waren opgericht voor de handel met Oost-Azië. In Azië had hun optreden de prijzen opgedreven zodra duidelijk werd dat de.


Verschillen en overeenkomst Europa en de wereld

Maar de rol van de VOC was uitgespeeld. Op 17 maart 1798 was de Verenigde Oostindische Compagnie al formeel ontbonden; haar schulden en bezittingen werden overnomen door de Bataafse Republiek. In 1803 werden de kamers van Delft, Hoorn en Enkhuizen opgeheven. Rotterdam en Middelburg hielden nog enkele kantoren.


Gouden Eeuw Sectie geschiedenis SintJanslyceum

De VOC is opgericht door verschillende kleine compagnieën die gingen samenwerken om hun handelspositie te versterken, maar voor er wordt uitgezocht door wie de VOC is opgericht is het belangrijk om te weten wat er aan de hand was in die tijd. In de tijd voor de VOC bestond er wel al handel in specerijen met Azië.


De Oost En De Voc Het Grote Verhaal Van De Voc Historiek De leider van de vloot, mirant

Artikelen over de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), de Nederlandse handelsonderneming die in de zeventiende eeuw een monopolie had op de overzeese handel tussen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en het gebied ten oosten van Kaap de Goede Hoop en ten westen van de Straat Magellaan.


Tujuan dan Hak Istimewa VOC Luminous Historica

De Hollanders en Zeeuwen beconcurreren niet alleen de Portugezen die al in Azië gevestigd zijn, maar vooral elkaar. Om die onderlinge concurrentie in te dammen neemt Johan van Oldenbarnevelt het initiatief om zes handelsbedrijven samen te voegen in de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Op 20 maart 1602 verkrijgt de VOC het Nederlandse monopolie op alle handel in de Aziatische wateren.


De VOC was evenveel waard als de twintig grootste bedrijven van nu

VOC-vlag Een vloot van de Verenigde Oostindische Compagnie voor de kust van West-Afrika (Adam Willaerts, 1608). De Vereenigde Oostindische Compagnie of in hedendaagse spelling Verenigde Oost-Indische Compagnie, afgekort tot VOC (1602-1800), was een particuliere Nederlandse handelsonderneming met een door de Staten-Generaal verleend monopolie op de overzeese handel tussen de Republiek der.


De Gouden Eeuw en VOC sporen in NoordHolland boven Amsterdam

De VOC verkreeg in 1665 bij het uitbreken van de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog het eilandje Pulau Run, de laatste Engelse bezitting in de Molukken.. mei 1748; einde Oostenrijkse Successieoorlog). De Franse opmars in Zeeuws-Vlaanderen en Brabant werd hierdoor gestopt. Na verdere vredesonderhandelingen werd op 17 oktober 1748 het.


Duit, munt van de VOC, geslagen in Zeeland Museum Rotterdam van de stad

In 1676 werd een herenhuis in de Muntstraat aangekocht: het Oost-Indisch Huis. Hier bevond zich vanaf dat moment het dagelijks bestuur van de handelscompagnie van Hoorn. Dit kantoor handelde onder het centrale bestuur van de VOC, de Heren XVII. Hoorn rustte zelf schepen uit voor de handel op Indië en stuurde afgevaardigden naar het centrale.


VOCschepen Diemermeer genaamd Vrienden van Watergraafsmeer

Het was niet de meest gedenkwaardige gebeurtenis in het revolutiejaar 2002: de herdenking van 400 jaar VOC, maar toch is er heel wat gevierd. De Verenigde Oostindische Compagnie werd opgericht in 1602 als uiting van Nederlandse eensgezindheid en ondernemingslust. Nu, vierhonderd jaar later, beschouwen wij haar als een lichtend voorbeeld.


Dutch East India Company (DEIC)/VOC South African History Online

De Verenigde Oostindische Compagnie was de eerste grote handelsonderneming ter wereld. Haar bestaan besloeg bijna twee volle eeuwen, van 1602 tot 1796. Dankzij een grote vloot wist de V.O.C. tussen Europa en Azië een centraal gestuurd handelsnetwerk te onderhouden dat efficiënter en winstgevender was dan dat van de concurrentie.


In het kielzog van de VOC, Wagenaar Lodewijk BoekenWebsite.nl

Daarom dwongen de raadspensionaris Johan van Oldenbarnevelt en stadhouder Prins Maurits de kooplieden om samen te werken. Voor deze samenwerking werd op 20 maart 1602 de VOC - de Verenigde Oost-Indische Compagnie - opgericht. Geld. Het nieuwe bedrijf kreeg de naam VOC. VOC betekent de Verenigde Oost-Indische Compagnie.


In dienst van de VOC Van der Kuijl

Op 20 maart 1602 werd de Verenigde Oost-Indische Compagnie opgericht. De VOC bracht de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden veel geld op. Heuse handelsvloten trokken naar het oosten en de inheemse volkeren van Indië werden geconfronteerd met een staatkundige en militaristische handelsorganisatie. Aan het einde van de 16e eeuw kregen de.