Dimence Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige YouTube


Functieomschrijving Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV) BKV

Wat verdient een Sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Het maandelijkse inkomen van een SPV is afhankelijk van de werkervaring, functie, werkgever en cao. Het bruto maandsalaris ligt gemiddeld tussen € 2.500 en € 4.500. Aantal werkzaam in Nederland. In Nederland zijn er ongeveer 25.000 SPV'ers werkzaam. In België zijn er dat ongeveer 10.000.


Sociaalmedisch verpleegkundige Rachel teaser YouTube

De sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) biedt behandeling en begeleiding van psychiatrische problemen in een speciale behandeling. Daarbij wordt gekeken naar het functioneren van de patiënt binnen de eigen leefomgeving. De sociaal psychiatrische behandeling heeft tot doel klachten te verminderen en het psychisch welbevinden te vergroten.


Werken als psychiatrisch verpleegkundige “De ggz draait om vertrouwen” Nursestation

Wat is een Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige? De Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige ( SPV-er) helpt, begeleidt en behandelt mensen met psychische of problemen. Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen werken meestal voor regionale (of lokale) GGZ-instellingen of bij een huisartsenpraktijk.


Wat doet een Verpleegkundige? Beaks.nl

Doel van de behandeling door de Sociaal Psychiatrische verpleegkundige. Het doel van de behandeling door de SPV is het functioneren van cliënt(systeem) te verbeteren en de klachten te doen verminderen, dan wel de bestaande toestand te stabiliseren en een terugval te voorkomen.


Sociaal Psychiatrisch verpleegkundige Spoedeisende Hulp Psychiatrie Netwerk in de

De eigenschappen die je nodig hebt om Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige te worden zijn Empathie, Behulpzaamheid en Vriendelijkheid. Andere belangrijke eigenschappen zijn Enthousiasme, Zelfverzekerdheid en Ondernemendheid. Met welke persoonstypen kun je Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige worden?


Vacature Psychiatrisch Verpleegkundige in Zwitserland TMI

Wat doet een Sociaal-psychiatrisch verpleegkundige? Als sociaal psychiatrisch verpleegkundige verleen je hulp, begeleiding of behandeling aan mensen die in psychische nood verkeren. Je betrekt hierbij ook de mensen in de omgeving van de patiënt.


Mbo verpleegkundige Opleiding VISTA college

Wat is een sociaal psychiatrisch verpleegkundige? Een sociaal psychiatrisch verpleegkundige, ook SPVer genaamd, is een verpleegkundige die werkervaring heeft binnen de geestelijke gezondheidszorg en vervolgens een vervolgopleiding heeft gevolgd op HBO niveau.


Vacature Psychiatrisch Verpleegkundige Luzern (CH) TMI

Wat doet een sociaal psychiatrisch verpleegkundige? Een sociaal psychiatrisch verpleegkundige is onmisbaar in de behandeling van cliënten met complexe psychosociale en psychiatrische problematiek. Als SPV'er kijk je niet enkel naar de cliënt als individu, maar kijk je naar de gehele sociaal-maatschappelijke context.


Vacature HBO Verpleegkundige Jeugdinstelling HBO Psychiatrisch Verpleegkundige Jeugdinstelling

Een sociaal psychiatrisch verpleegkundige, afgekort ook wel SPVv verpleegkundige, is een verpleegkundige met een specialisatie in mensen met ernstige psychiatrische problemen. Deze problemen hebben een grote invloed op verschillende gebieden in het leven van de patiënt, bijvoorbeeld werken, sociale contacten, geld en wonen.


Verpleegkundige MBO Werken bij het Albert Schweitzer

Een psychiatrisch verpleegkundige is gespecialiseerd in de psychiatrie en begeleidt mensen met psychische problemen. Je zorgt ervoor dat patiënten weer zelfstandig worden en leren omgaan met hun problemen.


Dimence Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige YouTube

Een sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) is gericht op het ondersteunen van de gevolgen van een psychiatrische stoornis in complexe zorgsituaties. De SPV begeleidt/behandelt clienten en heeft een specifiek deskundigheidsgebied, namelijk de GGZ-verpleegkunde.


Sociaal psychiatrisch verpleegkundige Werken bij Eleos

Als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV) voer je (intake) gesprekken met cliënten en doe je een voorstel voor de meest passende hulp voor die cliënt. Ook kan het zijn dat je de behandeling vervolgens (gedeeltelijk) uitvoert of de behandelplannen met de cliënt bespreekt.


Wat doet een sociaal werker? Sociaal Werk werkt!

Wat doet een SPV. Een Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV) is deskundige op het gebied van de geestelijke gezondheid. Zij houdt zich bezig met complexe psychosociale en psychiatrische problematiek. Begeleiding door een SPV kan op zichzelf staan.


Verpleegkundige worden ? YouTube

Wat doe je? Als sociaal psychiatrisch verpleegkundige behandel en begeleid je mensen met (ernstige) psychische problemen. Meestal gaat het om langdurige behandeltrajecten, maar ook verleen je in crisissituaties eerste hulp aan mensen met psychische problemen.


Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV)

Wat doet een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige (SPV)? Een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige (kortweg SPV) is gericht op het ondersteunen van de gevolgen van een psychiatrische stoornis in complexe zorgsituaties. De SPV begeleidt/behandelt clienten en heeft een specifiek deskundigheidsgebied, namelijk de GGZ-verpleegkunde.


Vacature psychiatrisch verpleegkundige in Bern (CH) TMI

Na de post-hbo opleiding tot Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV) ben je inzetbaar in diverse contexten, zoals de basis - en gespecialiseerde ggz, de polikliniek van een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis, de openbare geestelijke gezondheidszorg, de verslavingszorg, de gehandicaptenzorg, het sociale domein of in een diens.